Referenser

RFSL Halland
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.
http://www.rfslhalland.se

Medborgarpartiet
Politisk sida
http://www.vfp.medborgarpartiet.nu

Stadsomvandlingen i Kiruna
Stadsflytten.nu skildrar stadsomvandlingen i Kiruna i bild.
http://www.stadsflytten.nu