Referenser

RFSL Halland
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.
http://www.rfslhalland.se

Stadsomvandlingen i Kiruna
Stadsflytten.nu skildrar stadsomvandlingen i Kiruna i bild.
http://www.stadsflytten.nu

Fossilfri Realism
Om omställningen till fossilfria transporter och en fossilfri framtid. Om elbilar, grönt flyg, järnvägen och cykeln.
http://www.fossilfria.nu